AMAÇ

Sağlık ve güvenlik, modern toplumda gelişmişliğin parametrelerinden kabul edilen, doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışma alanları oluşturan, uygulama ve oluşan sonuçlar bakımından toplumun tamamını ilgilendiren bir konudur.

Çalışan insanın sağlık ve güvenliğinden, trafik güvenliğine, insan davranışı ve kültürle ilişkili bu alanın kitleselleşebilmesi ve toplumsal yararın sağlanabilmesi, yönetsel kararlılık, iki yönlü bilgi akışı, katılım ve davranış değişikliği gerçekleştiği ölçüde mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, sağlık ve güvenlik “iletişimi” eğitim kadar önemli ve özellikli bir  alandır.

Sempozyumun amacı; çok bileşenli sağlık ve güvenlik alanının hukuki ve teknik düzenlemelerle belirlenen kurallarının uygulanmasının beklenmesi yerine, geniş kitlelerin bilinçli - istekli katılımlarının sağlanmasında iletişimin işlevini incelemek, somut uygulamalar üzerinden tartışmak, son yıllarda sağlık ve güvenlik kültürü konusuna yönelik artan ilgiyi iletişim alanının  olanakları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla buluşturmaktır.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, iletişimin ihmal edilmiş payının ve sunduğu olanakların tüm yönleriyle ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacağı bu sempozyumu düzenlemekten ve  sempozyuma ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymaktadır.  Sağlık ve güvenlik alanının ilk kez iletişim olgusuyla birlikte ve kapsamlı biçimde ele alınacağı sempozyumun en önemli hedefi ise, her yıl düzenlenerek kurumsallaşması ve gelecek yıldan itibaren uluslar arası bir niteliğe kavuşturulmasıdır.
ÖNEMLİ TARİHLER

Kesinleşmiş Programın Yayınlanması: 24 Şubat 2014

Tam Metinlerin / Sunumların Teslimi: 4 Nisan 2014

Sempozyum: 29 Nisan 2014

Sempozyum Kitabının Yayını ve Gönderimi: 30 Mayıs 2014 

SEMPOZYUM PROGRAMI

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 29 Nisan 2014
sagis07
sagis7a

09.30 – 10.00

Kayıt

10.00 – 10.05

Film Gösterimi: Öğren Ali Öğren

10.05 – 10.15

Açılış Konuşmaları
 

Prof.Dr. Şahin KARASAR, İletişim Fakültesi Dekanı

Dr.Ali Rıza TİRYAKİ, İşyeri Hekimi, Artı Danışmanlık Kurucusu

10.15 – 11.30

1. Oturum: TEORİK ARKA PLAN

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Aygül ALAN Antropolog,
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Sosyal Psikoloji Perspektifi: Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Algılarımız Nasıl Şekilleniyor?
Yrd. Doç. Dr. Nevin KILIÇ Psikolog, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Sağlık ve Güvenlik Kültürü, Kültür İletişimdir, İletişim Kültürdür.
Öğr. Gör.  Elif SUNGUR Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yönetim, Yönetimin İletişimi ve Çalışanların Esenliği
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER, Psikolog, Namık Kemal Üniversitesi İ.İ.B.F, Çalışma Ekonomisi Bölümü

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi
Yrd. Doç. Dr.İdil IŞIK, Psikolog, Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Soru – Cevap

11.30 – 11.45

Çay Kahve Arası

11.45 – 12.45

2. Oturum: SAĞLIK ve GÜVENLİKTE İLETİŞİM MECRALARI
 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Selva ERSÖZ, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İngilizce Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Film Gösterimi: Aklımız Hayatımızın Anahtarıdır filminden kısa bir bölüm

Eğitim Filmi
Üretim Ortamında  Güvenli Davranış Oluşturmaya Yönelik Ödüllü Bir Eğitim Filmi: Aklımız Hayatımızın Anahtarıdır

Seval KIZILCAN, TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürü

Tematik Dergi
Önlem: İsim Seçiminden, Üsluba, İSG Dergisi Deneyimi

Onur GÖKULU, ÖNLEM Dergisi

Radyo
Traji Trafikten Beşeri Trafiğe Açık Radyo 94.9 Radyo Programı Deneyimi

Yeşim AYÖZ, Suat AYÖZ Trafik Mağdurları Derneği

Fotoğraf
Fotoğraflar Üzerinden İşçi Sağlığı ve Güvenliği İletişimini Anlamak

Tufan KARTAL, DESAN Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü

Soru – Cevap

13.00 – 14.00

Öğle Yemeği

14.00 – 15.00

3. Oturum: SEKTÖREL UYGULAMALAR: TRAFİK KAMPANYALARI

 

Moderatör: Öğr. Gör. Elif SUNGUR, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Film Gösterimi: Umut Veren Bir Yaklaşım

Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Rol Model Olmak: Trafikte Sorumluluk Hareketi
Koray ÖZCAN, TÜVTÜRK İletişim ve İş Geliştirme Direktörü

Trafikte Gençlik Hareketi: Gençler Arasında Trafik Güvenliği Bilincinin Artırılması
Lerzan MORAL, GOODYEAR Kurumsal  İletişim Müdürü

Soru - Cevap

15.00 – 15.15

Çay Kahve Arası

15.15 – 16.05

4.Oturum: SEKTÖREL UYGULAMALAR: ENDÜSTRİYEL KAMPANYALAR

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Hakan AYTEKİN, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü

Film Gösterimi: Bir Kamu Spotu

ÇELİKORD örneği
Emine YÜKSEL POLAT, ÇELİKORD HSE Kalite Sistem Şefi

BORÇELİK örneği
Hakan USTA, BORÇELİK Yönetim Sistemleri Müdürü

KORDSA örneği
Yusuf AKKOR, KORDSA Global İSİG-ÇS Müdürü
Dr. Adnan EROL, KORDSA İşyeri Hekimi, ARTI Kocaeli OSGB

Soru - Cevap

16.05 – 16.20

Çay Kahve Arası

16.20 – 16.50

5. Oturum: EĞİTİM PROJELERİ

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Kuntay ARCAN, Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İngilizce Psikoloji Bölümü

Bir Sağlık ve Güvenlik Konusu Olarak Obezite
Yrd. Doç. Dr. Seher YURT, Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu

Güvenli Eller Kampanyası
Dr. Dilek TİRYAKİ, Aile Hekimi, ARTI Danışmalık Kurucusu, İşyeri Hekimleri Derneği Üyesi

İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Trafikte Güvenli Davranışa Yönlendirilmesi
Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ, Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Soru - Cevap

16.50 – 17.15

DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ

 

Öğr. Gör. Elif SUNGUR & Yrd. Doç. Dr. Hakan AYTEKİN
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Print Mode İçin Tıklayın
Programın PDF dosyasını indirmek için Tıklayın
Sempozyum afişi için Tıklayın

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Şahin KARASAR
(İletişim Fakültesi Dekanı)

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Ögr. Gör. Elif SUNGUR
Yrd. Doç Dr. Hakan AYTEKİN

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Yrd. Doç Dr. Selva ERSÖZ
Yrd. Doç Dr. Aygül Ernek ALAN
Yrd. Doç Dr. Hakan AYTEKİN
Yrd.Doç.Dr. Özge UĞURLU
Öğr. Gör. Devrim BARAN
Ögr. Gör. Elif SUNGUR
Dr. Öğr. Gör. Mehmet ÖZEN
Öğr. Gör. Adem YÜCEL
Öğr. Gör. Mustafa KÖSEM
Öğr. Gör. Meral BAYRAKTAR

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Şahin KARASAR (Maltepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Seher YURT (Maltepe Üniversitesi)
Dr. Ali Rıza TİRYAKİ (Artı Danışmanlık)
Yrd. Doç Dr. Hakan AYTEKİN (Maltepe Üniversitesi)
Ögr. Gör. Elif SUNGUR (Maltepe Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.Nevin KILIÇ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem VATANSEVER (Namık Kemal Üniversitesi İ.İ.B.F, Çalışma Ekonomisi Bölümü)
Yrd.Doç.Dr.İdil IŞIK  (Bilgi Üniversitesi Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi Y.L.P.)

  • İletişim
  • Web & Basılı Materyal
  • Sergi Küratörü

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Tel: (216) 626 10 50
Fax: (216) 626 10 70

SAGİS 2014

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi / Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İstanbul

Öğr. Gör. Devrim Baran (Maltepe Üniversitesi


Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özen (Maltepe Üniversitesi)

maltepe üniversitesi