AMAÇ

Sağlık ve güvenlik, modern toplumda gelişmişliğin parametrelerinden kabul edilen, doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışma alanları oluşturan, uygulama ve oluşan sonuçlar bakımından toplumun tamamını ilgilendiren bir konudur.

Çalışan insanın sağlık ve güvenliğinden, trafik güvenliğine, insan davranışı ve kültürle ilişkili bu alanın kitleselleşebilmesi ve toplumsal yararın sağlanabilmesi, yönetsel kararlılık, iki yönlü bilgi akışı, katılım ve davranış değişikliği gerçekleştiği ölçüde mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, sağlık ve güvenlik “iletişimi” eğitim kadar önemli ve özellikli bir  alandır.

Sempozyumun amacı; çok bileşenli sağlık ve güvenlik alanının hukuki ve teknik düzenlemelerle belirlenen kurallarının uygulanmasının beklenmesi yerine, geniş kitlelerin bilinçli - istekli katılımlarının sağlanmasında iletişimin işlevini incelemek, somut uygulamalar üzerinden tartışmak, son yıllarda sağlık ve güvenlik kültürü konusuna yönelik artan ilgiyi iletişim alanının  olanakları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla buluşturmaktır.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, iletişimin ihmal edilmiş payının ve sunduğu olanakların tüm yönleriyle ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacağı bu sempozyumu düzenlemekten ve  sempozyuma ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymaktadır.
ÖNEMLİ TARİHLER

Kesinleşmiş Programın Yayınlanması: 13 Nisan 2015

Sunumların Teslimi: 20 Nisan 2015

Sempozyum: 28-29 Nisan 2015 

SEMPOZYUM PROGRAMI

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 28 Nisan 2015
Adnan Saygun Konferans Salonu

sagis07
sagis7a

09.30 – 10.00

Kayıt

10.00 – 10.12

Film Gösterimi: Makam Şoförü

10.15 – 10.30

Açılış Konuşmaları
 

Prof.Dr. Şahin KARASAR, Rektör

Öğr. Gör. Elif SUNGUR, Sempozyum Düzenleme Kurulu adına

10.30 – 11.30

1. Oturum:
İŞ KAZALARIYLA İLGİLİ KAMUOYU ALGISI NASIL ŞEKİLLEN(DİRİL)İYOR?

 

Moderatör: Prof. Dr. Gül BATUŞ, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Kaza mı? Cinayet mi? Gazete Haberlerinde İşçi Ölümleri?
Öğr. Gör. Barış DAĞLI, Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü.

Görsel-İşitsel Medyada Sağlık Güvenlik Halleri: Tartışılması Gereken Bir Alan Olarak Kamu Spotu
Yrd. Doç. Dr. Hakan AYTEKİN Maltepe Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü.

Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinde Piktogramik Algı Parçalanması
Yrd. Doç. Dr. Devrim BARAN, Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü.

Soru – Cevap

11.30 – 11.45

Çay Kahve Arası

11.45 – 13.00

2. Oturum:
SAĞLIK VE GÜVENLİK İÇİN  KİŞİLERARASI  İLETİŞİM: ENDÜSTRİDE DESTEK PROGRAMLARI
 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER, Namık Kemal Üniversitesi İ.İ.B.F Çalışma Ekonomisi Bölümü

Film Gösterimi: Control

İş yeri psikologlarının koruyucu psikolojik sağlık çalışmalarındaki rolleri
İnanç SÜMBÜLOĞLU, Klinik Psikolog, Psikodramatist.

İş yerlerinde yürütülen destek programları
Sibel KARAMARAŞ, Avita.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumsal İletişim ve Destek Programları - Vodafone Örneği
Ergun TÜZÜN
Vodafone Health&Safety Senior Manager
Health&Safety,Environment&Wellbeing Manager

Kişilerarası iletişimin çalışan açısından anlam ve işlevi
Yrd.Doç.Dr.Nevin KILIÇ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü.

Soru – Cevap

13.00 – 14.00

Öğle Yemeği

14.00 – 15.00

3. Oturum: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SAĞLIK GÜVENLİK İLETİŞİMİNDE İŞLEVLERİ
 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Aygül ALAN, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü.

Film Gösterimi: Oyuncular Sendikası İSİG Kampanya Filmi

Panel:
Dr.Celal EMİROĞLU, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi,  Editör
Dr.Şevket AKSOY, İşyeri Hekimleri Derneği
Doç.Dr.Nihal ESİN, İşyeri Hemşireleri Derneği
Zafer GÜZEY, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri

Soru - Cevap

15.00 – 15.15

Çay Kahve Arası

15.15 – 16.05

4.Oturum: SEKTÖREL UYGULAMALAR: ENDÜSTRİYEL KAMPANYALAR
 

Moderatör: Doç. Dr. Selva ERSÖZ, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İngilizce Halkla İlişkiler Bölümü.

Film Gösterimi: Bir Rap Şarkısı

POLİNAS örneği
Cansu GÜRKAŞ , İSG Uzmanı

FNSS örneği
Dr.Selçuk ATALAY , İşyeri Hekimi

Soru - Cevap

16.05 – 16.20

Çay Kahve Arası

16.20 – 17.00

5. Oturum: SEKTÖREL UYGULAMALAR: TRAFİK KAMPANYALARI

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Özge Uğurlu Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.

Film Gösterimi: İyi Dersler Şoför Amca

İyi Dersler Şoför Amca: "Taşımalı Eğitim Servis Sürücülerinin Trafik Güvenliği Eğitimi"
Banu EFE, Michelin Türkiye İletişim Müdürü

Can Dostları Hareketi: İlkokul Öğrencilerine Yönelik Trafik Güvenliği Projesi
Mahmut SİPAHİ, TÜVTÜRK İletişim ve Müşteri Tecrübesi Yönetmeni

Soru - Cevap

17.00 – 17.15

DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ

 

Öğr. Gör. Elif SUNGUR & Yrd. Doç. Dr. Hakan AYTEKİN
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

29 Nisan 2015 (09.30 - 16.30)
İletişim Fakültesi B 408 no’lu sınıf

Fikir Atölyesi
“Sağlık ve Güvenlik kampanyası nasıl yapılır?”

Not: Bu atölye 40 kişiyle sınırlıdır. Katılımcılar, sağlık ve güvenlik için üzerinde çalıştıkları bir iletişim problemi - fikri ile atölyeye katılırlarsa çalışma daha verimli olarak yürütülebilecektir.
Katılım için [email protected] adresine e-posta gönderilmelidir.

Yürütücüler:
Öğr. Gör. Elif SUNGUR
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Hakan AYTEKİN
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon  Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Devrim BARAN
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü

Doç.Dr. Osman ÜRPER
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZEN
Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

09.30 – 10.00 Kayıt & Çay Kahve ikramı

10.00 – 13.00  Birinci Oturum

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği

14.00 – 15.00  İkinci Oturum

15.00 – 15.15 Çay-Kahve İkramı

15.15 – 16.30  Üçüncü Oturum

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Belma AKŞİT
İletişim Fakültesi Dekanı

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Ögr. Gör. Elif SUNGUR
Yrd. Doç Dr. Hakan AYTEKİN

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Prof. Dr. Belma AKŞİT
Prof. Dr. Gül BATUŞ
Doç. Dr. Osman ÜRPER
Doç Dr. Selva ERSÖZ
Yrd. Doç. Dr. Aygül Ernek ALAN
Yrd. Doç. Dr. Hakan AYTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Özge UĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Devrim BARAN
Ögr. Gör. Elif SUNGUR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEN
Arş. Gör. Gökçen CIVAŞ
Arş. Gör. Nil Aksoy KİREÇÇİ
Arş. Gör. Engin TİRE
Arş. Gör. Aslı TOSUNER
Arş. Gör. Nesrin YARAR
Arş. Gör. Serhat YEŞİLOVA
Arş. Gör. Belis GÜLAY
Uzman Hakan EKİNCİ

 

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Şahin KARASAR (Maltepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Seher YURT (Maltepe Üniversitesi)
Dr. Ali Rıza TİRYAKİ (Artı Danışmanlık)
Yrd. Doç Dr. Hakan AYTEKİN (Maltepe Üniversitesi)
Ögr. Gör. Elif SUNGUR (Maltepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nevin KILIÇ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER (Namık Kemal Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. İdil IŞIK (Bilgi Üniversitesi Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi Y.L.P.)

aa

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Tel: (216) 626 10 50
Fax: (216) 626 10 70

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi / Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İstanbul

tw fc

ARŞİV: SAGİS 2014

Yrd. Doç. Dr. Devrim Baran (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Basılı yayın ve web koordinatörü.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özen (Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
Sergi ve enstalasyon küratörü.

aa

ss

rr

gg

maltepe üniversitesi